Disleksi ve Görselleştirme

DİSLEKSİ’yi ANLAMAK

Görselleştirme

Okuma gibi toplum tarafından geliştirilmiş becerilerin öğrenilmesi ve kullanılması ağırlıklı olarak sol beynimizin fonksiyonudur. Sağ beynimiz de genel olarak algısal becerilerimizle ilişkilidir.

Okuma kültürel bir öğretidir. İnsan beyni doğuştan okumak için programlanmamıştır. Beynimizin doğuştan sahip olduğu; görme, işitme, dikkat, hafıza gibi becerileri entegre olarak okumayı öğrenmemizi sağlar.

Özel öğrenme güçlüğünde sol beyin aracılı becerilerde zorlanma görülmektedir. Ağırlıklı olarak sağ beyinde işlemlenen işitsel ve görsel girdiler sol beyne uyumlu sembollere dönüştürülemez. Daha açık bir şekilde algılanan sesler görsel karşılıkları olan harflere dönüştürülemez.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin sağ beyin ağırlıklı becerileri daha gelişmiştir. Diskalkulik çocukların aritmetik görevlerde parmaklarını kullanmaları verilen görevi görselleştirme şeklidir. Bunun gibi özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda eğitim programlarında görselleştirme kullanmak başarıyı arttıracaktır. Matematik programları dahil tüm soruları, okunan metinleri görselleştirme, resmini çizme çalışmaları yapılmalıdır. Zihin haritaları başta olmak üzere görselleştirme için şema ve tabloların kullanılması öğrenmeyi kolaylaştıracak, bilginin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Dr. Olcay Karaca eylül 21